Welkom Op Kerkmateriaal.nl!

Kerkmateriaal.nl is een onafhankelijke website, ontstaan op persoonlijk initiatief.
De inhoud is niet aan een bepaald kerkgenootschap gebonden en is bedoeld voor alle kerken.
Iedereen kan dus gebruik maken van de documenten op deze site, ongeacht eigen achtergrond.

Gebruikers van deze website zullen merken dat de verschillende documenten inhoudelijk gezien het best passen bij gemeenten en kerken die niet te omschrijven zijn als vrijzinnig. Het doel van de webite is het voorzien van individuen en kerken en gemeenten, van materiaal ten behoeve van de verspreiding en van het evangelie en het toepassen van het evangelie in het dagelijks leven.

De documenten voor de kinderen zijn vooral bedoeld om kinderen bekend te maken met de inhoud van de bijbel. De documenten voor de tieners zijn bedoeld om tieners bekend te maken met de mogelijk wat onbekendere gedeelten uit de bijbel maar vooral om de verschillende bijbelgedeelten toepasselijk te maken in hun tienerleven.De inhoud van de bijbel wordt gecombineerd met wat er zoal in de media over vermeld wordt/werd aangevuld met persoonlijke vragen. Het materiaal kan gebruikt worden voor catechese- of clubavonden. Volwassenen wordt hier en daar andere gespreksstof aangeboden dan de tieners en dat materiaal kan gebruikt worden voor bijbelkringavonden en dergelijke. Materiaal voor senioren is op dit moment van schrijven nog in ontwikkeling.

Op deze website worden in principe iedere maand nieuwe documenten toegevoegd, dus surf om de zoveel tijd maar eens langs!

De auteur van de website is HBO-theoloog, heeft een onderwijsbevoegdheid en heeft 20 jaar ervaring met kinderwerk en 10 jaar ervaring met tiener- en volwassenwerk.

Almere,
Januari 2008.